La Fundació serveix a la societat construint un futur millor i més just. Ofereix oportunitats a les persones; fomenta el talent, la creació i l’educació, i conserva el patrimoni natural i cultural.

Data de fundació

23 de gener de 2013

(antiga Fundació Territori i Paisatge)

Usuaris

64.000

Beneficiaris

Més de 400.000

Ubicació

Tot el territori català amb la seu central a l’edifici de La Pedrera, Barcelona

Iniciatives actuals

 • Xarxa d’Espais Natura
  La Fundació segueix destinant una bona part dels seus esforços a la conservació i gestió d’un patrimoni natural molt remarcable. La Xarxa d’Espais Natura es consolida com a un model singular al sud d’Europa, reconegut per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura com a exemple de bones pràctiques en la preservació d’espais naturals des del sector privat, un model de governança en augment a tot el món.

 • Projectes LIFE de conservació del territori i la natura
  La Fundació participa en diversos projectes d’envergadura, cofinançats amb fons europeus: LIFE-Montserrat, LIFE MigratoEbre, LIFE Delta Lagoon, LIFE Operació CO2 i LIFE Alnus.

 • Educació ambiental de qualitat
  El patrimoni natural incorpora molts valors immaterials -estètics, espirituals, etc.- i és una senya d’identitat dels pobles i nacions. Transmetre aquests valors i el patrimoni en bon estat de conservació és també una responsabilitat cap a les generacions futures.

 • Equipaments

  La Fundació disposa d’equipaments a la natura que ofereixen estades i activitats amb la missió de sensibilitzar la societat en el respecte a la natura i als valors ambientals. Per exemple: MónNatura Pirineus, MónNatura Delta de l’Ebre, Món Sant Benet, la Muntanya d’Alinyà, Congost de Mont-rebei, Montserrat-coll de can Maçana,…

Per què va sorgir?

El model del National Trust britànic, va ser la inspiració que va seguir la Fundació Territori i Paisatge (embrió de l’actual Fundació). Aquesta entitat anglesa amb més de 100 anys d’història i més de 2 milions de membres és el principal propietari de terres (després de la Corona) en espais naturals i culturals.

Propers objectius

 • Endegar la Xarxa de Productors Associats, orientada tant a la producció d’aliments com al suport a la pagesia.
 • Millorar els indicadors de qualitat de la biodiversitat
 • Promoure un eco turisme responsable i sostenible a la natura
 • Connectar de nou a la població amb la natura per a millorar la seva salut
People watching birds | Giraffa

2a edició del Delta Birding Festival

Font: Fundació Catalunya-La Pedrera

Un bon hàbit

No perdeu mai el contacte amb la natura.

El contacte directe amb la natura ens proporciona salut i benestar tant en l’àmbit físic, com psicològic o emocional. Tot i així, es diu que patim un “síndrome de dèficit de natura” degut al progressiu allunyament del medi natural al què ha tendit la nostra societat, cada vegada més urbana.

Aprofiteu qualsevol ocasió per fer una escapada o sortida que us permeti gaudir de les coses més senzilles que ens ofereix la natura.

Una frase

Mai la saviesa diu una cosa, i la natura altra.

Bird ringing session | Giraffa

Sessió d’anellament d’ocells

Font: Fundació Catalunya-La Pedrera

Registre d’espècies

Font: Fundació Catalunya-La Pedrera

Fites assolides

 • 25 Espais naturals protegits (7.851 ha), el 99,7% dins la Xarxa Natura 2000, i que són visitats per més de 400.000 persones cada any.
 • Custòdia del territori: La conservació del territori i del paisatge no s’acaba amb les adquisicions de finques o de reserves forestals. La custòdia del territori és una excel·lent eina per ajudar a gestionar i conservar espais públics o privats.
 • Famílies: La Fundació programa un conjunt d’activitats i tallers en família per gaudir de la natura, fer excursions per descobrir el territori o aprendre una mica més dels secrets de l’entorn.
 • Escoles: Un dels eixos del Serveis Educatius de la Fundació és la natura. Des d’una didàctica avançada es proposa que els nois i noies de Catalunya complementin la seva formació i aprenguin de l’entorn, per contribuir a la seva preservació.
 • Voluntaris: La nostra missió s’enriqueix amb la implicació i aportació d’idees, valors i compromís de persones interessades en participar en els projectes de conservació de la natura i d’educació ambiental que duem a terme a la Xarxa Espais Natura.
 • Biodiversitat: La Fundació té cura d’aquelles espècies que es troben més amenaçades, mitjançant un gran nombre de projectes.
 • Gestió d’hàbitats: A l’hora d’afrontar el repte de preservar la biodiversitat, tant o més important que centrar l’atenció sobre les espècies individualment, és el fet de conservar i gestionar adequadament els hàbitats.
People looking through a microscope | Giraffa

Campus de Ciències Ambiental

Font: Fundació Catalunya-La Pedrera

Pruning of tamarisks | Giraffa

Poda de tamarius

Font: Fundació Catalunya-La Pedrera

Una reflexió

Preservem, millorem i restaurem, si cal, els nostres ecosistemes i paisatges perquè una natura ben conservada, un territori ben gestionat i un medi ambient saludable són valors socials cada cop més reconeguts en una societat avançada.