Fonts

En primer lloc es consulten múltiples fonts per obtenir la informació

Redacció

S’elabora material divulgatiu propi a partir de les fonts consultades

Validació

Les ONG que participen en el projecte validen el material generat

Traducció

Els continguts es tradueixen de l’anglès a l’espanyol i al català

Disponible al packaging

El packaging incorpora el material divulgatiu en anglès a l’interior. També es pot accedir a la informació en espanyol i català escanejant els codis QR impresos al mateix packaging.

Disponible al web

El web recull una versió ampliada del material divulgatiu. Es pot consultar en anglès, espanyol i català. S’hi pot accedir a través dels menús o escanejant els codis QR impresos al packaging.