Estudiem, preservem i divulguem els ocells i la natura. Dediquem el nostre temps i recursos econòmics a la investigació i la ciència, a les accions de conservació i a les activitats educatives i de divulgació.

Data de fundació

1954

Membres

Més de 12.000 a Espanya (1.200 a Catalunya)

Ubicació

Barcelona i el Delta de l’Ebre (a Catalunya)

Fites assolides

 • Declaració d’Àrees Importants per a la Conservació de les Aus (AICA) a partir d’un inventari desenvolupat per SEO / BirdLife. És una referència clau per determinar les àrees prioritàries per a la conservació de les aus i per a la designació de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquestes àrees pertanyen a la xarxa Natura 2000, el conjunt d’espais que han d’assegurar el manteniment de la biodiversitat europea.
 • Gràcies a diversos projectes de SEO / BirdLife i l’ús de noves tecnologies, s’ha identificat Àrees marines Importants per a la Conservació de les Aus (AICA). Fins fa poc, la relació d’aus amb el mar era desconeguda.
 • Totes les Àrees marines Importants per a la Conservació de les Aus (AICA) identificades han estat declarades Zones marines d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Per això han estat incorporades a la xarxa Natura 2000.
 • La celebració del Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, el 21 de maig, establert conjuntament entre la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell i el Comitè de les Regions per recordar l’enorme patrimoni natural europeu protegit per aquesta xarxa. La celebració d’aquest dia té els orígens en un projecte espanyol desenvolupat per SEO / BirdLife i l’Agència EFE, i és el primer dia europeu que sorgeix directament d’una iniciativa ciutadana.
Oferta!

Mocadors infantils reversibles & canalé

Pingüí emperador

Oferta!

Mocadors reversibles & canalé

Oreneta comú

Oreneta

Font: Oriol Tello, SEO BirdLife

Per què va sorgir?

Els inicis de SEO / BirdLife es van veure vinculats a la lluita per la defensa de Doñana. La Societat Espanyola d’Ornitologia va ser una organització pionera en els àmbits de la conservació de la natura i la biodiversitat a l’Estat espanyol. El seu objectiu és conservar les aus silvestres i el seu hàbitat al territori espanyol, així com, a través de BirdLife International, contribuir a la conservació de la biodiversitat global.

Iniciatives vigents

 • Seguiment de poblacions d’ocells per esbrinar-ne l’estat, ja que és un indicador de l’estat de conservació dels hàbitats.
 • Sensibilització i educació mediambiental, tant per a adults com per a infants, mitjançant activitats, cursos, xerrades, etc.
 • Accions de conservació, ja sigui a través de l’avaluació dels plans i els projectes o del desenvolupament d’estudis sobre l’impacte de les infraestructures, l’ús de pesticides, la caça il·legal, etc. en ocells i biodiversitat.

Observació d’ocells

Font: Manuel Menendez

Caixa niu

Font: SEO BirdLife

Preocupacions actuals

Després de la creació de Natura 2000 (una àmplia xarxa d’àrees protegides per assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els hàbitats europeus de més valor), les principals preocupacions són la seva divulgació i el desenvolupament de plans de gestió per a aquestes àrees.

Assolir una protecció adequada dels aiguamolls, ja que són hàbitats altament amenaçats. Hem llançat la campanya  Save Three Wetlands. Està enfocada en el Delta de l’Ebre, Doñana i l’Albufera. Aquests aiguamolls espanyols fan front a seriosos problemes de conservació a causa de la contaminació, la sobreexplotació de l’aigua i el canvi climàtic. Tot això està causant la desaparició lenta i silenciosa dels aiguamolls.

Seguir lluitant per eliminar les amenaces a la natura i la biodiversitat (com les noves polítiques d’agricultura, l’ús de pesticides, la col·lisió i l’electrocució d’ocells a les línies elèctriques) i evitar la construcció de noves infraestructures (carreteres, estacions d’esquí, ports esportiu, noves àrees d’irrigació, etc.). Tot això afecta les espècies en perill d’extinció com el gall fer comú, la baldriga baleàrica, l’àguila imperial ibèrica i altres espècies d’estepa.

Propers objectius

 • Aconseguir una Política Agrícola Comuna (PAC) més respectuosa amb la biodiversitat i que ajudi els pagesos a ser més respectuosos amb les pràctiques agrícoles.
 • Treballar per una pesca més sostenible i, sobretot, ajudar els pescadors a reduir el nombre de captures accidentals d’ocells marins, per exemple, en la pesca amb palangre. Desgraciadament, algunes espècies amenaçades com la baldriga baleàrica sovint són capturades. Això suposa una pèrdua econòmica per als pescadors i una gran afectació per a aquestes espècies.
 • Obrir un debat al voltant de la caça i les seves implicacions de cara a la conservació de la biodiversitat.

Com puc col·laborar?

Per tal de complir els nostres objectius, ens cal el suport de la ciutadania, ja que ha de ser la mateixa societat qui pressioni l’administració, institucions, companyies, etc., per a la conservació del nostre llegat natural.

Aquest suport el pots oferir de moltes maneres. Per exemple, fent-te membre de l’organització. Com més membres siguem, més força tindrà l’organització.

Hi ha més formes d’ajudar SEO/BirdLife:

 • Difonent i donant suport a les nostres campanyes.
 • Participant en activitats de voluntariat (censos d’ocells, campanyes de neteja, etc.).
 • Fent contribucions econòmiques. Hi ha opcions per a totes les butxaques. Per exemple, a través de micromecenatge.
 • També amb donacions i llegats.

Educació mediambiental

Font: Sara Sánchez

Educació mediambiental

Font: Salva Solé

Fonts de finançament

Quotes de membres, donacions, activitats socials, subvencions públiques, convenis i contractes i recursos financers.

Un exemple a seguir

A escala internacional, la nostra organització de referència és BirdLife International, atès que treballa per la conservació del planeta a escala mundial utilitzant els ocells com a indicadors de la salut mediambiental. A un nivell més proper, admirem la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), que és la nostra contrapartida al Regne Unit, per la seva habilitat de reunir un gran nombre de persones (compta amb més d’1 milió de membres) preocupades per la conservació del medi ambient.

Un somni

El nostre somni és un món ric en biodiversitat, on els éssers humans i la natura convisquin en harmonia, i la nostra missió és conservar la biodiversitat (amb les aus com a base) gràcies a la participació i la involucració de la societat.

Tasques de neteja

Font: Jordi Prieto

Tasques de neteja

Font: Jordi Prieto

Una reflexió inquietant

Cada any, SEO / BirdLife declara una espècie com a “ocell de l’any” per conscienciar de la seva conservació i treballar per revertir la seva situació desfavorable.

El 2017, el sisó comú va ser declarat ocell de l’any a causa de la severa regressió en les zones d’estepa d’Espanya.

En anys anteriors, espècies com el pardal i l’oreneta també van ser considerades ocells de l’any a causa de la preocupant disminució de les seves poblacions.

Una reflexió per a l’esperança

Cada cop més i més persones estan interessades en la conservació del medi natural i ja comencen a demanar un canvi de mentalitat a les autoritats, no només de cara a la conservació de les aus i la biodiversitat, sinó també per la nostra pròpia salut i benestar.