Junts per la biodiversitat.

Data de fundació

23 de gener de 1998

Membres

1.000 amics i membres

Ubicació

Lleida

Iniciatives vigents

 • Reintroducció del voltor negre (Aegypius monachus) als Pirineus.
 • Xarxa de punts d’alimentació suplementària (PAS) per a aus carronyaires dels Pirineus.
 • Conservació de la trenca (Lanius minor) a Espanya.
 • Oliverars de muntanya i biodiversitat a Les Garrigues (Lleida).
 • Gestió del territori.

Voltor negre a Lleida

Font: Terenca Associació

Per què va sorgir?

L’activitat humana està alterant els processos ecològics naturals del nostre entorn. Catalunya, gràcies a les seves característiques, té ecosistemes rics i diversos. Per aquest motiu, és una àrea d’un gran valor natural i cultural. Per tal de preservar-ho, Trenca completa les accions que porta a terme l’administració amb la participació de la societat civil en la conservació de la natura.

Cria de tortuga mediterrània

Font: Associació Trenca

Tortuga mediterrània adulta

Font: Associació Trenca

Fites assolides

 • Èxit en la conservació, reproducció en captivitat i alliberament de la trenca (Lanius minor), el vertebrat més amenaçat de la península Ibèrica.
 • Recuperació de la població de voltor negre als Pirineus, extingit a la segona meitat del segle XIX.
 • Gestió de PAS. Els PAS són punts d’alimentació suplementària, amb aportacions específiques per a aus carronyaires de major interès als Pirineus: trencalòs, aufrany comú, voltor i voltor negre.
 • Educació mediambiental: multitud de xerrades a escoles, sessions de sensibilització mediambiental, cursos monogràfics i publicacions informatives.
 • Recuperació d’elements d’interès natural i patrimonial i millores paisatgístiques a la Vall Major de Bovera (Les Garrigues).
 • Recuperació de camps d’oliveres centenàries i comercialització de l’oli que se n’obté sota la marca Salvatge, combinant agricultura i conservació de la natura i involucrant alhora diversos agents locals.
 • Promoció del voluntariat i la inclusió de persones en risc d’exclusió social en els nostres projectes.
 • Accions mediambientals relacionades amb la cigonya blanca, el mussol comú, el falcó pelegrí i el xoriguer petit.
 • Com a organització de control del territori, hem involucrat propietaris de terres en la conservació de la natura i del paisatge.
 • Implicació de diferents sectors socials en la preservació del patrimoni natural, col·laborant i treballant en projectes conjunts amb diferents administracions, organitzacions i empreses.

Preocupacions actuals

 • Finançament de projectes.
 • La manca de participació de determinats sectors de la societat en els problemes ambientals.
 • L’educació ambiental com a pilar bàsic de la conscienciació.

Propers objectius

 • Ampliar l’oferta d’educació ambiental.
 • Consolidar els projectes actuals.
 • Ser autofinançats.

Com puc col·laborar?

 • Comprant l’oli d’oliva verge extra que es produeix en els nostres terrenys i es comercialitza sota el nom de Salvatge.
 • Fent donacions generals o donacions per a projectes específics.
 • Fent-te amic de Trenca.
 • Contribuint amb materials: ordinadors, material d’oficina, vehicles, remolcs, fusta, eines, roba de treball, etc.

Fonts de finançament

Subvencions, contractes de servei, acords amb organitzacions i empreses privades i donacions privades.

Una anècdota

Participem en un projecte per a la reintroducció de la tortuga mediterrània al Parc Natural del Montsant. Els primers naixements coincideixen amb el llançament de la col·lecció de mocadors tubulars Giraffa. Aquest mocador, que dona suport a la nostra organització, està estampat amb il·lustracions d’aquesta espècie!

Un exemple a seguir

World Wildlife Fund (WWF), per la seva lluita constant per la conservació.

Un somni

Un món on millorem la vida i la biodiversitat.

Educació mediambiental

Font: Trenca Associació

Oli ecològic Salvatge

Font: Trenca, Jordi Bas

Un bon hàbit

Reduir l’ús del vehicle privat i utilitzar la bicicleta per ajudar en la sostenibilitat del planeta i la vostra salut personal.

Una reflexió inquietant

Cada dia s’extingeix alguna espècie al nostre planeta a causa de l’activitat humana. Segons l’Índex del Planeta Viu, entre el 1970 i el 2012 la població d’ocells, amfibis i rèptils va disminuir un 58%. És a les nostres mans revertir aquesta tendència. Per això, el compromís de la societat civil i de les organitzacions mediambientals és fonamental.

Trenques sent alliberades

Font: Trenca Association, Marc Gálvez

Una reflexió per a l’esperança

Hem detectat un interès creixent per temes mediambientals i de protecció de la biodiversitat. Som cada cop més conscients que l’alteració dels processos naturals afecta el nostre dia a dia, i que és necessari prendre mesures per deixar a les generacions vinents un planeta sa.

L’any passat vam alliberar 120 cries de trenca (Lanius minor), i en 10 anys hem aconseguit consolidar (amb 55 espècimens) la població de voltor negre als Pirineus, extingit des de la segona meitat del segle XIX.